Kawka, Eurasian Jackdaw (Corvus monedula)

Kawka, jest to jeden z moich ulubionych miejskich ptaków i najczęściej spotykanych. Mam wrażenie, że populacja kawek w Trójmieście wzrasta ostatnimi laty. Każdego rana kilka zaprzyjaźnionych par kawek (bo kawki zazwyczaj latają w parach) przylatuje na nasz parapet oczekując a nawet głośno się domagając aby coś im rzucić na “dziób”. Kawki są bardzo inteligentnymi ptakami. Obserwując je co rana mogę rozróżnić charaktery poszczególnych ptaków. Jeden osobnik delikatnie wybiera co lepsze kąski inny nerwowo wyłapuje smakołyki rozsypując wszystko dookoła. Ten “nerwowy” zazwyczaj przegania inne zanim się nie naje do syta.

___________________

Jackdaw, is one of my favorite city birds and the most common ones. I have the impression that the jackdaw population in the Tri-City has been increasing in recent years. Every morning a few friendly pairs of jackdaws (because jackdaws usually fly in pairs) come to our windowsill waiting and even loudly demanding that they throw something on the “beak”. Daws are very intelligent birds. Watching them every morning I can distinguish the characters of individual birds. One individual gently chooses the better bites another nervously catches treats scattering everything around. This “nervous” usually chases others before they are full.