Wróbel zwyczajny, House sparrow (Passer domesticus)

Wróbel – praca w trakcie. House Sparrow – work in progress

Wróbel zwyczajny jeden z najliczniejszych ptaków w mieście. Niestety populacja zmniejsza się z roku na rok. Na szczęście w okolicy wciąż rosną krzewy, w których wróble lubią przesiadywać.


__________________________

House sparrow one of the most common birds in my town. Unfortunately the population decrease year to year. Luckily in neighborhood still are grows many bushes which the sparrows like the most.